DE Teknik

Vi utför allt inom fiber - Projekterar, svetsar, mäter och blåser fiber.

Fiber

Har du problem med din fiberförbindelse? Vi löser dina problem. Vi utför allt inom fiber; projekterar, svetsar, mäter och blåser fiber.

Fibersvetsning

DE Teknik utför fibersvetsning i fastigheter, kabelskåp, kabelbrunnar m.m. Våra tekniker är certifierade fibertekniker

Mätning

Vi utför både OTDR-mätning och dB-mätning på ditt fibernät. Finns det ett fel så ser vi det och givetvis löser vi det på bästa sätt.

Fiberblåsning

Vi blåser ny fiber både vid nyinstallation och avbrott. Vi har utrustning som klarar av att blåsa fiber och kabel i rör upp till 40mm.

Grävning

I de projekten kunden önskar totalentreprenad har vi underentreprenörer inom grävning/plöjning av stam, tryckningar och tomtgrävning.

Projektering

Inför ett projekt är det viktigt att göra en projektering dels för att få en kostnadskalkyl, men även för att få projektet att flyta på utan oväntande hinder.

Dokumentation

Efter varje projekt lämnar vi över kartor, svetsschema, panel- & ställförteckning till kunden. Detta gör vi för att underlätta felsökning i framtiden.

Besiktning

Vi utför besiktningar av fibernät. Genom en besiktning får kunden ett protokoll på att fibernätet uppfyller de krav som entreprenören har arbetet efter och även om det finns anmärkningar på det utförda arbetet.

Utbildning

Praktisk och teoretiskt fiber utbildning.
Nybörjarutbildning, påbyggnads, inför certifiering, Robust fiber och Terminering fiber m.m.

Singel- & Ribbonsvetsning, optoblåsning, OTDR- & dB-mätning är några av delarna vi utbildar i.

DE Teknik erbjuder även föreläsningar med olika inriktningar; Varför fiber?, Fördelar fiber, Driftsäkert fibernät?